پروژه تاسیسات مکانیکی محوطه و موتورخانه های کارخانه شیشه آذر تبریز
نام:
ایمیل:
تلفن:
متن:
پروژه تاسیسات مکانیکی محوطه و موتورخانه های کارخانه شیشه آذر تبریز

این پروژه شامل تهیه و اجرای کلیه تاسیسات مکانیکی شامل تهیه و اجرای موتورخانه مرکزی آب گرم، ایستگاه های پمپاژ آب، موتورخانه پمپ های آتش نشانی، تهیه و اجرای مخازن هوای فشرده و سوخت، اجرای سیستم فاضلاب کارخانه، اجرای ترنچ های بتنی تاسیساتی محوطه لوله کشی انواع آبهای صنعتی، اکسیژن، هوای فشرده، ازت، سوخت و غیره
 
 
Copyright 2013 Golsafar