پروژه خرید و نصب تجهیزات نیروگاه خورشیدی شیراز
نام:
ایمیل:
تلفن:
متن:
پروژه خرید و نصب تجهیزات نیروگاه خورشیدی شیراز

این پروژه شامل تهیه و اجرای کلیه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بشرح ذیل میباشد
تهیه و اجرای تابلوهای برق و کنترل و MCC، کابل کشی های قدرت و کنترل، ادوات ابزاردقیق و سیستم زمین، پمپ خانه آب و آب آتش نشانی، کمپرسور هوای فشرده، انواع مخازن هوایی آبهای صنعتی، مبدل ها، لوله کشی های آبهای صنعتی، هوای فشرده و غیره میباشد.
 
 
Copyright 2013 Golsafar