پروژه کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی کارخانه آنتی بیوتیک سازی ساری
نام:
ایمیل:
تلفن:
متن:
پروژه کارهای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی کارخانه آنتی بیوتیک سازی ساری

این پروژه شامل تهیه و اجرای کلیه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی کارخانه شامل موتورخانه، کمپرسورخانه، چیلرها، برج خنک کن، انواع لوله کشی های آب صنعتی، هوای فشرده، سوخت وگاز، انواع کابل های فشارمتوسط، ضعیف و کنترل، پست های برق ترانسفورماتورهای فشار متوسط، سیستم روشنایی، برق رسانی، سیستم زمین و غیره می باشد.
 
 
Copyright 2013 Golsafar