پروژه کارهای تاسیسات الکتریکی کارخانه تولید طرح تولید آلومینا
نام:
ایمیل:
تلفن:
متن:
پروژه کارهای تاسیسات الکتریکی کارخانه تولید طرح تولید آلومینا

این پروژه شامل اجرای کلیه تاسیسات الکتریکی کارخانه شامل ترانسفورماتورها، تابلوهای برق فشارمتوسط، ضعیف و MCCها و تابلوهای کنترل plc و D.C.S سیستم ابزاردقیق، کابل کشی های فشار متوسط، ضعیف، کنترل و مخابرات، برق رسانی، سیستم روشنائی، سیستم مخابرات، سیستم اعلام حریق، سیستم زمین و غیره می باشد.
 
 
Copyright 2013 Golsafar